Игорь ХИЛОВ -(руски куклен  майстор)
От 1988 до 1992 учи в АРТ-театър техническо
учелище специалност Кукли  за анимация