Студенти от Britain Meddin Studos  работят по кратък филм  стоп-анимация !!

Имало едно време.... Не, чакайте, там е тази градина, но това е измислено, и там са същества, като гигантски охлюв, молещ-богомолка и  дърводелец .  Характера е един дърводелец ,къща дърво .
процес:http://jencram.blogspot.com
интервю:http://98productions.com/2013/07/08/stop-motion-scad/                                             към видеото:  http://vimeo.com/70832229